• darkblurbg

Bestuursmededeling

Beste Lezers,

Vanwege het wegvallen van onze voorzitter en het ontbreken van bestuursleden is er besloten om de nieuwe vakbond op te heffen.