• darkblurbg

Hier vind je al het nieuws van onze vakbond.

opmerkingen/suggesties/vragen? 

Zie kopje "contact"voor onze contact gegevens.

Vakbond in de steigers

Vakbond in de steigers

Ambitie en doelstellingen Nieuwe Horeca Vakbond Vanaf 2018 is er weer een C.A.O. voor de horeca, die is afgesloten door K.H.N. en C.N.V. vakmensen. Wij erkennen deze C.A.O. niet, daar er geen recht gedaan wordt aan een goede beloning voor werknemers, en duurzame oplossingen om de problemen in de branche op te lossen. K.H.N. komt alleen maar op voor het belang van zijn leden, en streeft er naar om arbeidskosten zo laag mogelijk te houden, en het ondernemersrisico zo veel mogelijk bij werknemers neer te legen. Deze partij is alleen te bewegen tot een goede C.A.O., als je ze daar toe dwingt… Lu…

Nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak

Het is de eerste keer in ons bestaan dat wij een jaarwisseling meemaken en we willen dan ook een ieder een heel goed 2018 toewensen. Onze dank gaat uit naar iedereen die ons gesteund heeft en geholpen heeft met het behalen van onze doelstellingen. We beginnen met een terugblik. Terugblik: Wij zijn ons initiatief gestart maart dit jaar. In eerste instantie als initiatiefgroep "De Nieuwe Horeca CAO". Doelstelling was om de CAO onderhandelingen vlot te trekken die al sinds 2014 stil lagen. We hebben toen een petitie gehouden die door 1470 collega's werd ondertekend. Daarop hebben wij een brief…