Nieuwjaarstoespraak

Gepubliceerd op: 03-01-2018

Het is de eerste keer in ons bestaan dat wij een jaarwisseling meemaken en we willen dan ook een ieder een heel goed 2018 toewensen. Onze dank gaat uit naar iedereen die ons gesteund heeft en geholpen heeft met het behalen van onze doelstellingen. We beginnen met een terugblik.

Terugblik:

Wij zijn ons initiatief gestart maart dit jaar. In eerste instantie als initiatiefgroep "De Nieuwe Horeca CAO". Doelstelling was om de CAO onderhandelingen vlot te trekken die al sinds 2014 stil lagen. We hebben toen een petitie gehouden die door 1470 collega's werd ondertekend. Daarop hebben wij een brief gestuurd naar KHN met de eis om de CAO onderhandelingen met de vakbonden opnieuw op te pakken. Dit is gelukt. Of dit zonder ons initiatief was gebeurd weten wij niet, maar zijn er van overtuigd dat het er zeker wel toe bijgedragen heeft. Het idee om ons initiatief om te zetten in een vakbond kwam vanuit de bezoekers van onze Facebook pagina. Waarom doen jullie niet mee aan de onderhandelingen ? Dat kan niet als een anonieme groep mensen. Hierop hebben wij besloten om de "Nieuwe Horeca Vakbond" op te richten, als satelliet bond van "De Nieuwe Vakbond". Zoals bekend hebben wij een verzoek ingediend om deel te nemen aan de CAO onderhandelingen. Deze werd door KHN afgewezen. Kort gezegd komt het hier op neer, dat wij ons initiatief een jaar te laat gestart zijn. Het inrichten van je organisatie, ledenwerving, en meedoen aan de CAO onderhandelingen was een brug te ver. Ons initiatief om een vakbond te beginnen viel niet overal in goede aarde, en dat hebben we dan ook wel geweten. Discussies waren dan ook niet van de lucht. Dit hadden wij niet verwacht, temeer wij ons niet zien als concurrerende bond voor andere vakbonden. Het heeft ons verder het afgelopen jaar niet meegezeten. Allerlei ontwikkelingen pakten anders uit dan wij dachten, en doorkruiste onze plannen om onze standpunten kracht bij te zetten. Het is ook wel gebleken dat een vakbond opstarten, naast een betaalde baan, niet makkelijk is. Wij hebben ook nog geprobeerd een werkgroep op te starten met collega's, waar goede ideeën uit voort kwamen, maar die door gebrek aan middelen geen succes werden. Gebrek aan leden zorgde er tevens voor dat wij met een nieuwe werkgeversvereniging (Nieuwe Horeca Nederland) geen overleg konden aangaan voor een alternatieve CAO.

Vooruitblik:

Het nieuwe jaar zal een jaar van opbouw worden, waarbij wij tevens de ontwikkelingen in de horeca blijven volgen en waar nodig inhaken op nieuwe ontwikkelingen. Wij wijzen het CAO akkoord van KHN met CNV vakmensen af en zouden er zelf nooit akkoord mee zijn gegaan. De nieuwe CAO bied totaal geen oplossing voor de problemen in de horecabranche. De personeelstekorten zullen alleen maar groter worden en de salaris verhogingen zijn gewoon een minachting voor de werknemers. Het zal dan ook zeer moeilijk zijn om met KHN zaken te doen, daar wij weinig aanknopingspunten zien waar wij het eens over kunnen worden. Naar de toekomst toe willen wij onze organisatie uitbreiden met collega's, die net als wij streven naar een gezonde horecabranche met goede arbeidsvoorwaarden. Wij zullen binnenkort meer duidelijkheid geven over vaardigheden waar wij in onze organisatie behoefte aan hebben. Het zal vooralsnog op vrijwillige basis zijn. De term "Voor en door werknemers" zal het motto zijn. Ledenwerving zal heel belangrijk worden. Wij willen tevens proberen wat te doen aan fondsverwerving door reclamediensten aan te bieden op onze web pagina. We gaan ons ook inzetten voor verbreding van onze informatiekanalen en toegankelijkheid van onze vakbond.
Het accent ligt nu nog op onze Facebook pagina, maar zullen extra aandacht gaan besteden aan de opbouw van onze internet pagina. Daarnaast gaan we de mogelijkheden onderzoeken van instagram. Wij hopen het nieuwe jaar te starten met wat meer meeval. Aan onze inzet zal het niet liggen.

Samen gaan we er voor.

Gelukkig Nieuwjaar toegewenst…

De Nieuwe Horeca Vakbond.